داستان اقیانوس آبی

شرکت کسب وکار اقیانوس آبی، اول مهر ماه سال 1393 با ارانه خدمات نوآورانه و خلق ارزش برای مشتریان هوشمند تاسیس شد. اقیانوس آبی با چشم انداز برندی هوشمند که انتخاب برتر مشتریان است، خدمات ویژه به شرکت های  استارتاپی و دانش بنیان، توانمندسازی و راهبری شرکتها، آموزش و مشاوره های تخصصی کسب وکار را به شرکت ها و سازمانها ارایه می نماید. این شرکت همچنین دارای پایگاه خبری با نام دکتر آبی می باشد که اخبار تخصصی کسب وکار را در حوزه بین الملل و داخلی منتشر می نماید. با اقیانوس آبی سفری جدید را آغاز نمایید.

برای اطلاع یافتن از خدمات بیشتر،  باشماره 09128359120 تماس بگیرید