درخواست مشاوره

مشاوره مدیریت در اقیانوس آبی

شرکت‌ها و سازمان‌ها در اقیانوس متلاطم تغییرات کسب‌وکار نیاز به آرامش جهت رسیدن به اهداف خود دارند. در صنعت مشاوره، سازمان‌ها و شرکت‌ها با دو مساله اصلی در محیط کسب‌وکارشان مواجه هستند. مساله ای که درون سازمان است و بشکل یک عارضه خودنمایی می کند یا مواردی که صاحبان کسب‌وکار جای بهبود آن را در سازمان احساس می‌کنند. از اینرو، ضرورت بکارگیری مشاوران خبره در کسب ‌وکار، بیانگر یک سبک زندگی تجاری مدیران آینده است. مشاوره بطور خلاصه یعنی: خلق ارزش، تاثیر بر کسب‌‌وکار، گردآوری اطلاعات ارزشمند، تولید ثروت، آموزش و ایجاد اشتیاق و تعهد.
تمامی موارد فوق بر سه عنصر کلیدی دانش، مهارت و شخصیت مشاور تاکید دارد. موسسه کسب‌وکار اقیانوس آبی با تجربه‌ای گرانبها در این زمینه تلاش دارد که کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ را با سه روش زیر یاری نماید.

  • مشاوره کلینیکی
  • مشاوره بر اساس پنل خبرگان
  • مشاوره بر اساس پروژه

مشاوره کلینیکی

در مشاوره کلینیکی، فرد از طریق فرم مشاوره آنلاین یا به شکل حضوری در موسسه کسب‌وکار اقیانوس آبی حضور یافته و مسایل مرتبط با سازمان را مطرح می‌نماید. در این روش، با توجه به نیازسنجی صورت گرفته، یک مشاور حرفه‌ای کسب‌وکار به مشاوره‌پذیر توصیه‌های لازم را جهت حل مساله یا بهبود در سازمان مطرح می‌نماید. مدت زمان مشاوره کلینیکی تا ۹۰ دقیقه میباشد.

مشاوره پنل خبرگان

در برخی از موارد، مشاوره‌پذیر با انبوهی از مسایل متفاوت در داخل سازمان خود مواجه است، که این مهم باعث می‌شود فرد تشخیص درستی از تعریف مساله نداشته باشد. از اینرو، اقیانوس آبی با طراحی پنل‌های تخصصی کسب‌وکار و با استفاده از کارشناسان متفاوت در این حوزه‌ها تلاش دارد که هزینه‌های غیرمادی مشاوره پذیر را با حضور فقط یکبار در پنل مشاوره به حداقل برساند. با این روش به جای یک مشاور، تیمی از متخصصان به ارزیابی موارد پرداخته و به تعریف درست مساله و حل آن به مشاوره‌پذیر کمک می‌نمایند. مدت زمان مشاوره پنل خبرگان تا ۱۸۰ دقیقه می باشد.

مشاوره بر اساس پروژه

مشاوره های پروژه محور دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به مشاوره های کلینیکی و پنل خبرگان می باشد. در این روش شناخت و تعریف مساله سازمان، تشکیل تیم داخلی، تشکیل تیم خبرگان مشاوره، جلسات هماهنگی، ورود به سازمان جهت حل مساله، پیاده سازی مدل ها و استانداردها وگرفتن نتایج مطلوب با اولویت برنامه ریزی و اجرا می گردد. موارد ذیل برای توضیح بیشتر ارایه می گردد.