دوره‌ها

شرکت کسب وکار اقیانوس آبی با تمرکز بر سه اصل دانش، مهارت و نگرش و با بهره­ مندی از اساتید حرفه ای، آموزش های تخصصی را مطابق با جداول ذیل به شرکت های متفاوت ارائه می نماید.

 

دوره های کسب وکار

بازاریابی مقدماتیبازاریابی عصبیسفر مشتری
بازاریابی پیشرفتهبرند شخصیگیمیفیکیشن در کسب وکار
مديريت ارتباط با مشتريآنالیز رقباکارآفرینی و استارتاپ
رفتار مصرف کنندهتحقیقات بازاردیجیتال برندینگ
مشتري مدارياستراتژی های بازاریابیمدل های کسب وکار
مدیریت شکایت مشتریانمهارت فروش تلفنیتدوین مارکتینگ پلن
مديريت فروشاصول متقاعدسازی مشتریانتدوین بیزنس پلن
مدیریت تبلیغاتدیجیتال مارکتینگآنالیز بازار
مدیریت برندطراحی فرآیندهای کسب وکارتحلیل آماری در کسب وکار
بازاریابی بین المللباشگاه مشتریانمارکتینگ متریکس
مسایل حقوقی کسب وکارتوسعه محصول و تجاری سازیرهبری سازمانی در کسب و کار

 

دوره های مدیریتی و روانشناسی کسب وکار

مدیریت زمانتحلیل رفتار متقابلمدیریت عملکرد
مهارت های ارتباطی موثرمدیریت جلساتاصول سرپرستی
خلاقیت و نوآوریمربي گرياصول مشاوره مدیریت
مديريت استرسمدیریت استراتژیکمدیریت منابع انسانی
اتیکت ویژه مدیرانمديريت عموميمدل های فرهنگ سازمانی
حل خلاقانه مسالهمديريت دانشاصول پذیرایی و تشریفات
مدیریت زنجیره تامیناصول و فنون مذاکره7 اس
مدیریت مالیمديريت جلساتمدیریت هزینه
شرکت های کلاس جهانیتحول دیجیتالکار تیمی
هوش هیجانیمزیت شادیایزو 9001
جعبه ابزار تصمیم گیری مدیرانمدیریت خشم الگوهای اجرای استراتژی
عارضه یابی سازمانیآینده پژوهیبازخورد 360 درجه
مدیریت مالی ویژه مدیران غیرمالی

مدیریت منابع انسانی ویژه مدیران

غیر مرتبط

مدیریت تغییر

دوره های ویژه مدیران ارشد

سازمان های کلاس جهانیهنر جنگاتیکت ویژه مدیران
تحلیل رفتار متقابل در سازمانبرندسازی شخصیتحول دیجیتال
اصول رهبریجعبه ابزار مدیریتتفکر سیستمی
  • تمامی دوره های آموزشی قابلیت اجرا در قالب کارگاه های تخصصی، سمیناری و آنلاین را دارا می باشند.
  • اقیانوس آبی در صورت نیاز آن سازمان محترم، انواع بازی های مرتبط را طراحی و ارایه می نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 021۸۸۶۹۳۹۶۶ و 021۸۸۶۹۱۲30 تماس حاصل فرمایید.