عارضه یابی کسب وکار

مشاوره، داشتن تمام پاسخ ها نیست بلکه سوالات درست پرسیدن است تا بتوان عارضه های کسب وکار را بدرستی تشخیص داد. مشاوره یعنی توانمندسازی کسب وکارها برای بکارگیری بهترین راه حل ها بواسطه عارضه هایی که باعث می گردد سیستم بدرستی کار نکند. اما عارضه کسب وکار چیست؟ عارضه در کسب وکار یعنی مساله ای که باعث می گردد در فرایند و روندهای کاری سازمان خللی ایجاد گردد و ریشه آن در بسیار از موارد برای صاحبان و مدیران کسب وکار مبهم یا اصلا مشخص نیست. مدیری که از فروش کم سازمان شکایت دارد در حالی که ریشه این عارضه در قسمتی دیگر از سازمان وجود دارد.
سوالاتی که باید از خودمان بپرسیم این است: آیا فرایند شناخت عارضه های سازمان آسان است؟ چگونه می توان عارضه های سازمان را بدرستی تشخیص و برای آن بهترین راه حل را انتخاب نمود؟ شرکت اقیانوس آبی با همکاری مشاوران خبره درکسب وکار و همچنین بکارگیری مدل های معتبر عارضه یابی تلاش دارد در این راستا بنگاه ها را توانمند نماید. این فرایند در سازمان با توالی موارد زیر امکانپذیر می باشد.
• چه مساله ای را سازمان می خواهد حل کند؟
• ریشه عارضه اصلی سازمان کجاست؟
• چه داده ای باید برای حل مساله جمع آوری گردد؟
• داده ها از کجا قابل جمع آوری هستند؟ چطور باید به آنها دسترسی داشت؟
• با چه متدولوژی داده ها باید جمع آوری گردند؟
• چه نتایجی از این داده ها قابل پیش بینی است؟
• چگونه می توان از این نتایج برای حل عارضه سازمانی استفاده نمود؟
در انتها، عارضه یابی در سطوح متفاوت کسب وکار می تواند منجر به شناخت موارد ذیل برای سازمان باشد.
• ساختار سازمان چگونه طراحی شده است؟
• ساختار منابع انسانی چگونه طراحی شده است؟
• آیا ذینفعان سازمان آنالیز شده است؟
• از مشتریان سازمان شناخت لازم وجود دارد؟
• فرایندهای فروش در سازمان چگونه منجر به کسب درآمد می گردد؟
• چگونه از برند سازمان محافظت می گردد؟
• فلسفه مدیریت ارتباط با مشتریان چیست؟
• مدیریت جریان نقدینگی در سازمان چگونه است؟
• زنجیره تامین سازمان چگونه مدیریت می گردد؟
• آیا چشم انداز و ماموریت سازمان مدون گردیده است؟
• مدیریت ریسک در چه سطوحی از سازمان بکار گرفته شده است؟
• مدیریت زیرساختارهای تکنولوژی در سازمان با چه اهدافی طراحی شده است؟
جهت اطلاعات بیشتر و درخواست پروژه مشاوره با موسسه تماس حاصل فرمایید.
اقیانوس آبی
اقیانوس هوشمند