داستان اقیانوس آبی

شرکت کسب وکار اقیانوس آبی، اول مهر ماه سال 1393 با ارانه خدمات نوآورانه و خلق ارزش برای مشتریان هوشمند تاسیس شد. اقیانوس آبی با چشم انداز برندی هوشمند که انتخاب برتر مشتریان است، خدمات ویژه به شرکت های  استارتاپی و دانش بنیان، توانمندسازی و راهبری شرکتها، آموزش و مشاوره های تخصصی کسب وکار را به شرکت ها و سازمانها ارایه می نماید. این شرکت همچنین دارای پایگاه خبری با نام دکتر آبی می باشد که اخبار تخصصی کسب وکار را در حوزه بین الملل و داخلی منتشر می نماید. با اقیانوس آبی سفری جدید را آغاز نمایید.

برای اطلاع یافتن از خدمات بیشتر،  باشماره 09128359120 تماس بگیرید

خدمات مشاوره ما

ما در زمینه مشاوره چه خدماتی ارائه می کنیم

به خانواده بزرگ اقیانوس آبی بپیوندید

باشگاه مشتریان اقیانوس آبی

خبرنامه سایت